Văn Hóa Công Ty

Medical Việt Nam là một đại gia đình đoàn kết, nét đặc thù mà đại gia đình này có được chính là môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đổi mới - nơi...

Xem chi tiết

Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Medical Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên giỏi về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, do đó mỗi...

Xem chi tiết

Chính Sách Tuyển Dụng

Thực hiện chính sách "Chiêu mộ người tài đức và đãi ngộ người có năng lực" nhằm cụ thể hóa mục tiêu hướng đến Doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực trong ngành Y tế, thương hiệu...

Xem chi tiết

Quy Trình Tuyển Dụng

  Medical Việt Nam không chỉ đánh giá cao những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn tìm kiếm những con người biết chia sẻ và đồng hành cùng những giá trị cốt lõi...

Xem chi tiết