Tổng quan về HIS, RIS, PACS và một số khái niệm công nghệ thông tin y tế

Trong lĩnh vực y tế, ứng dụng CNTT ngày càng phát triển mạnh mẽ, các hệ thống thông tin y tế HIS, RIS, LIS và PACS được triển khai ứng dụng rộng rãi và hiệu quả, xây dựng dựa trên tiêu chuẩn DICOM và HL7 nhằm hướng tới thống nhất về trao đổi và xử lý thông tin dữ liệu giữa các cơ sở y tế phục vụ công tác quản lý, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Sau đây là một số khái niệm về hệ thống, tiêu chuẩn CNTT y tế ứng dụng phổ biến trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay.
Trong điều kiện của phòng khám, bệnh viện, PACS và RIS là tổ hợp phần mềm và phần cứng có nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ, hiển thị, chuyển giao những hình ảnh chụp từ X-quang, MR, cộng hưởng từ, siêu âm, nội soi, điện tim, điện não đồ… PACS sử dụng định dạng chuẩn để lưu trữ và chuyển giao hình ảnh được gọi là DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine (Kỹ thuật số Hình ảnh và Truyền thông trong Y học), đồng thời cũng có thể đóng gói dữ liệu không phải hình ảnh trong định dạng DICOM, chẳng hạn như định dạng PDF và JPG… để phân phối, xem và lưu trữ của cả hai định dạng DICOM và không DICOM.


1. HIS (Hospital Information System):
Hệ thống thông tin bệnh viện thường được biết đến với tên gọi khác là "Hệ thống quản lý bệnh viện"; phục vụ công tác quản lý, điều hành tại Bệnh viện với các chức năng chính: quản lý thông tin bệnh nhân và bệnh sử; quản lý bệnh nhân đến khám và điều trị nội và ngoại trú, quản lý bệnh án, dược, tài chính, viện phí, trang thiết bị vật tư y tế, nhân sự... Ngày nay, HIS là công cụ tối ưu hóa trong quản lý điều hành; phục vụ điều trị; phục vụ nghiên cứu và đào tạo; thống kê, dự báo, dự phòng... tại các Bệnh viện.

2. EPR (Electronic Patient Record):
Bệnh án điện tử thực chất là phần mềm dùng thay thế cho bệnh án giấy trong quản lý thông tin bệnh nhân, kết quả chẩn đoán, xét nghiệm, liệu trình điều trị... với nhiều ưu điểm trong tìm kiếm, tra cứu, tổng hợp số liệu phục vụ điều trị và hỗ trợ nghiên cứu.

Mối quan hệ giữa các hệ thống CNTT Y tế tại Bệnh viện hoạt động dựa trên chuẩn hình ảnh DICOM và chuẩn trao đổi dữ liệu HL7
 
3. RIS (Radiology Information System): 
Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh là hệ thống phần mềm được triển khai tại Khoa chẩn đoán hình ảnh. RIS bao gồm các thành phần và có tổ chức gần giống với HIS nhưng ở qui mô nhỏ hơn với các chức năng: quản lý thông tin bệnh nhân, quản lý danh sách bệnh nhân đến chụp - chiếu tại khoa, số liệu chụp - chiếu và kết quả chẩn đoán... Thông tin dữ liệu của RIS gồm dạng Text và dạng ảnh theo tiêu chuẩn DICOM được lấy từ các thiết bị chiếu chụp: X-quang, cắt lớp, siêu âm, cộng hưởng từ…


4. PACS (Picture Archiving and Communication System): 
Hệ thống thông tin lưu trữ và thu nhận hình ảnh có nhiệm vụ quản lý công tác lưu trữ, truyền và nhận hình ảnh trên mạng thông tin máy tính của Khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc của Bệnh viện, trong đó các hình ảnh được lấy từ các thiết bị: siêu âm, X-quang, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ hạt nhân... với định dạng ảnh phổ biến hiện nay là DICOM được lưu trữ tại các Server và truyền đến các máy tính tại Khoa chẩn đoán hình ảnh và các Khoa trong Bệnh viện phục vụ công tác khám, chẩn đoán và điều trị. PACS khác RIS là chỉ quản lý, tổ chức lưu trữ, truyền và nhận hình ảnh trên mạng mà không quan tâm đến các dữ liệu dạng Text như: thông tin chi tiết của bệnh nhân, số lần chụp chiếu, bệnh án, liệu trình điều trị...

Hệ thống PACS gồm 4 thành phần chính:
- Phương thức hình ảnh : các loại thiết bị khác nhau tạo ra hình ảnh bằng sử dụng X-quang, siêu âm, CT, MRI...
- Mạng máy tính bảo đảm cho việc truyền tải thông tin bệnh nhân.
- Lưu trữ và cất giữ hình ảnh, thông tin
- Các máy trạm (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động…) sử dụng để lấy, giải thích, và xem xét hình ảnh.
Chức năng chính của PACS: 
- Thay thế bản sao cứng của hình ảnh y tế (phim ảnh truyền thống) bằng những hình ảnh điện tử trên máy tính.
- Cung cấp truy cập từ xa các báo cáo về bệnh nhân (gồm thông tin và các hình ảnh) để xem, cho phép bác sỹ chẩn đoán hình ảnh làm việc từ các địa điểm khác nhau có thể truy cập cùng một thông tin cùng một lúc.
- Tạo ra một nền tảng tích hợp các hình ảnh điện tử dùng cho chẩn đoán hình ảnh kết nối với các hệ thống y tế thông minh khác như hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), cơ sở dữ liệu bản ghi y tế điện tử - Electronic Medical Record (EMR), và hệ thống thông tin hình ảnh (RIS) để tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán.
- Cung cấp quản lý công việc chẩn đoán, được sử dụng để quản lý quy trình khám chữa bệnh nhân.
 
5. DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine): 
Tiêu chuẩn ảnh và truyền thông trong y tế, được phát triển từ năm 1988 dựa trên chuẩn ACR-NEMA; là qui chuẩn về định dạng và trao đổi ảnh y tế cùng các thông tin liên quan, từ đó tạo ra một phương thức chung nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất cũng như người sử dụng trong kết nối, lưu trữ, trao đổi, in ấn ảnh y tế. Hiểu một cách đơn giản, tập tin ảnh DICOM ngoài dữ liệu hình ảnh giống như các tiêu chuẩn JPG, BMP, GIF... còn chứa thêm một số thông tin dạng Text như: tên bệnh nhân, loại thiết bị chụp chiếu tạo ra hình ảnh….
 
6. HL7 (Health Level Seven): 
Tên gọi HL7 bắt nguồn từ mô hình mạng truyền thông OSI 7 lớp trong đó lớp 7 là lớp ứng dụng (Application Level). HL7 là chuẩn dùng cho trao đổi dữ liệu dạng Text; chia sẻ, kết hợp, truy xuất các thông tin y tế điện tử giữa các bệnh viện cũng như các cơ sở y tế. Ra đời từ năm 1987, trải qua nhiều phiên bản, cho đến nay HL7 ngày càng được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi.
 
7. IHE (Intergrating Healthcare Enterprise): 
Được phát triển từ năm 1998, là giải pháp tích hợp các hệ thống, tiêu chuẩn giữa các tổ chức y tế bằng cách đưa ra các quy trình thực hiện (Process) và cách thức giao dịch (Transaction). IHE sử dụng các tiêu chuẩn DICOM và HL7, đưa ra các “Profile” tích hợp (Intergration Profile), hướng dẫn các thông tin hoặc quy trình làm việc dựa trên các tiêu chuẩn có sẵn như DICOM hoặc HL7. Tóm lại, IHE sẽ giúp loại bỏ sự không thống nhất, giảm chi phí, tạo ra khả năng tương thích ở mức độ cao nhất.

 
8. LIS/LIMS (Laboratory Information System/Laboratory Information Management​ System)
​LIS/LIMS là hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm được thiết kế giúp các phòng khám/bệnh viện quản lý hiệu quả các hoạt động xét nghiệm, và có thể cung cấp thêm các dịch vụ giá trị gia tăng khác như theo dõi tình hình hoạt động của phòng xét nghiệm từ xa, trả kết quả xét nghiệm qua LAN hoặc internet, website, SMS ...

Bình luận

 • avatar

  avodart.beauty
  .
  Medicines information. Anaesthetize Class. https://avodart.beauty/ avodart side effects in men All around drug. Lay hold of knowledge here.
 • avatar

  viastoreus.com
  .
  Can a watery sperm get a girl pregnant Erectile dysfunction is story of the men's propagative trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during propagative commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a encyclopedic side and covers multitudinous other men's fettle reproductive disorders like- untimely ejaculation, need of procreative pine, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of woman takes viagra pill and other viagra over the counter cvs medicines. Causes Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are delightful, fervid reasons, и так далее Excuse's deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson's disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, tenseness, misgivings, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unqualified in compensation erection. But there is nothing to harry close to as treatments are to hand also in behalf of ED. Whole such available treatment proper for ED is female pink viagra 100mg pills.
 • avatar

  shease
  .
  how long levitra last where can i buy levitra side effects of levitra
 • avatar

  PiAlawn
  .
  Pills tidings leaflet. Long-Term Effects. aripiprazole 30mg tab aripiprazole medication 5mg All information about medication. Get now.
 • avatar

  Siamedy
  .
  What are the common inhalers and medicines for asthma budesonide formoterol?
 • avatar

  shease
  .
  levitra vs viagra is there a generic for levitra buy generic levitra online
 • avatar

  Waltergof
  .
  no prescription online pharmacy canada pharmaceutical online ordering https://noprescriptioncanada.com/# cheap drugs online
 • avatar

  JosephDaw
  .
  trustworthy canadian pharmacy mexican pharmacies online cheap https://noprescriptioncanada.com/# mail order drugs without a prescription mail order pharmacy canada trusted canadian pharmacy
 • avatar

  Waltergof
  .
  canadian pharmacy world canadian meds no prescription https://noprescriptioncanada.shop/# online medication
 • avatar

  canadian pharmacy cialis generic nudp
  .
  Wellnigh all cases of erectile dysfunction are treatable, and treatment can outdo to improved whole medico and temperamental robustness for more every patient as grammatically as promote intimacy in regard to couples. Source: tadalafil research
 • avatar

  JosephDaw
  .
  highest rated canadian pharmacies online canadian pharcharmy https://noprescriptioncanada.com/# pharmacy drug store most trusted canadian online pharmacies pain meds online without doctor prescription
 • avatar

  CharlesZibra
  .
  online canadian discount pharmacy canadian pharmacy no prescription needed https://noprescriptioncanada.com/# buy prescription drugs online legally
 • avatar

  Waltergof
  .
  legal online pharmacies online pharmacies without prescription https://noprescriptioncanada.com/# canadian pharcharmy online viagra
 • avatar

  JosephDaw
  .
  canadian pharmacy prednisone meds online without doctor prescription https://noprescriptioncanada.com/# online canadian pharmacy highest discount on medicines online compare prices prescription drugs
 • avatar

  CharlesZibra
  .
  canada pharmacy online no script online medication https://noprescriptioncanada.com/# legitimate canadian mail order pharmacies
 • avatar

  CharlesZibra
  .
  prescription drugs online without no rx online pharmacy https://noprescriptioncanada.com/# canadian pharmacies mail order
 • avatar

  JosephDaw
  .
  online prescriptions canadapharmacy com https://noprescriptioncanada.shop/# fda approved pharmacies in canada canadian pharmacy usa generic pharmacy store
 • avatar

  CotyHap
  .
  held in place by 2 big bolts on each side, with an adjustment/securing screw from the front to prevent any slippage. Erectile dysfunction, all over the world 1 Oku 5000 million men, in Australia 100 has been estimated to affect more than one million men. In effetti, da un momento all'altro uno dei loro rappresentanti si materializzava con piatti di cibo fumante. Make a cheap CEFORCE order without a prescription. I haven't seen your skin or hair 5 or 6 nights. Signs and symptoms of erectile dysfunction. problems. Wilder Salat ist keine Nebenwirkungen, Dock der Vereinigten Staaten. Todas las demas emociones se aceptan como combinaciones o variantes de emociones basicas. La donna dovrebbe essere criticata. pt asa ceva, e scump 100 de lei Dar am de 100 sau de 1000 cenforce 150 amazon o mai mult de dat pe la medici, spitale case for Cenforce 100 opinion por caso. Dice che il citrato di sildenafil 150 mg Cenforce 150 mg potrebbe essere potenzialmente usato come trattamento per gli uomini con piccoli P T. Play Jarahenzo.com https://syrgcovid.ideas.aha.io/ideas/ME-I-12056 http://www.conganat.org/9congreso/trabajo.asp?id_trabajo=3747
 • avatar

  Waltergof
  .
  best online pharmacy reviews canadapharmacyonline.com https://noprescriptioncanada.com/# internet pharmacies
 • avatar

  Alvinwrify
  .
  pharmacy cost comparison cheap prescriptions
 • avatar

  JosephDaw
  .
  amazon pharmacy drug prices compare prescription drug prices https://noprescriptioncanada.com/# canadian pharmacy worldwide online drugstore coupon canadian pharmacy voltaren
 • avatar

  CharlesZibra
  .
  canadian pharmacy voltaren drugstore online shopping https://noprescriptioncanada.shop/# canadian pharmacies without prescriptions
 • avatar

  www.abilify2u.top
  .
  Medicines prescribing information. Short-Term Effects. abilify 20 mg cost Everything intelligence roughly drugs. Read information here.
 • avatar

  Waltergof
  .
  canadian meds online prescriptions without script https://noprescriptioncanada.com/# canadian pharmacy online no prescription
 • avatar

  PoGoobe
  .
  Who falls in love faster? Erectile dysfunction is one of the men's sex health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during reproductive sexual congress coextensive with if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a abrupt while or does not become manifest at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a sort of impotence. Impotence is a wide exposure and covers sundry other men's health sensual disorders like- unfledged ejaculation, lack of carnal give one's eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not count in these problems. All these problems cognate to Erectile dysfunction can be cured with the resist of viagra without prescription usa and other viagra for men for sale medicines. Causes Erectile dysfunction does not have any proper to cause. There are varied reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your fettle problems, medicines you are bewitching, emotional reasons, и так далее Acquit's have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood exigency, diabetes, high blood cholesterol, sand diseases (Parkinson's ailment and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (worry, hunger, pressure, apprehension, hollow). Aging factors also surpass to ED, but aging in itself is not a cause. Coarse testosterone levels also in some cases flex to erectile dysfunction. Side effects caused by means of medications also make men not able benefit of erection. But there is nothing to problem thither as treatments are available instead of ED. Joined such at one's fingertips treatment for ED is viagra round blue pill.
 • avatar

  Alvinwrify
  .
  canadian pharmacy cialis cheap global pharmacy canada
 • avatar

  VincentFex
  .
  best medication for ed best ed drug
 • avatar

  Richardleava
  .
  ed pills comparison erectile dysfunction drugs https://cheapestedpills.shop/# ed pills online erectile dysfunction drug ed meds
 • avatar

  ErAlawn
  .
  Pills information. Generic Name. paxil insomnia https://paxil.beauty/ paxil Defeat trends of medication. Know now.
 • avatar

  Josephcrync
  .
  https://cheapestedpills.shop/# best ed pills
 • avatar

  GerardBak
  .
  male erection pills buying ed pills online https://cheapestedpills.shop/# natural ed medications
 • avatar

  VincentFex
  .
  best pills for ed top ed drugs
 • avatar

  Josephcrync
  .
  https://cheapestedpills.com/# ed treatment drugs
 • avatar

  Richardleava
  .
  online ed medications best ed treatment pills https://cheapestedpills.com/# non prescription ed drugs male erection pills new ed pills
 • avatar

  GerardBak
  .
  best ed pills online cheap erectile dysfunction pills https://cheapestedpills.com/# cheap ed drugs
 • avatar

  Josephcrync
  .
  https://cheapestedpills.com/# best drug for ed
 • avatar

  VincentFex
  .
  top ed pills compare ed drugs
 • avatar

  Richardleava
  .
  ed pills for sale best male ed pills https://cheapestedpills.com/# best drug for ed medications for ed cheap ed drugs
 • avatar

  GerardBak
  .
  best ed treatment pills erection pills viagra online https://cheapestedpills.shop/# best ed pills
 • avatar

  avodart24.top
  .
  Pills information leaflet. What side effects can this medication cause? buy avodart online australia Realistic information down meds. Decipher info now.
 • avatar

  sildenafilhim.com
  .
  Q: What are the 7 types of twins? A: female viagra pill near me Most beneficent advice in medication. Read here. Many cases of it respond well to lifestyle changes, medications, surgery, or other treatments. Uniform with if your efforts to curing ED are ineffective, you and your collaborator can noiseless enjoy navy surgeon intimacy and a satisfying procreant life.
 • avatar

  VincentFex
  .
  treatment of ed ed medication
 • avatar

  Josephcrync
  .
  https://cheapestedpills.com/# erection pills
 • avatar

  Werner Waterman
  .
  say thanks to so a lot for your website it aids a great deal. Dark Web Market (https://alphabayprojectmarket.com) https://alphabayprojectmarket.com
 • avatar

  Glory Neill
  .
  Thanks intended for supplying like superior content material. darknet market list (https://alphabayprojectmarket.com) https://alphabayprojectmarket.com
 • avatar

  Richardleava
  .
  best erectile dysfunction pills best ed pills online https://cheapestedpills.com/# ed pills ed drug prices new ed pills
 • avatar

  GerardBak
  .
  natural remedies for ed erection pills https://cheapestedpills.com/# ed medication online
 • avatar

  Azorigh
  .
  Medicament low-down leaflet. Effects of Hypnotic Abuse. how to buy stromectol Everything news roughly drugs. Deliver assign to info here.
 • avatar

  Daniele Heard
  .
  Awesome Website, Continue the good work. Thanks a ton. best darknet markets (https://alphabayshop.com) https://alphabayshop.com
 • avatar

  Williamgom
  .
  free sex chat sites share dating

Viết bình luận