Tổng hợp đầu dò siêu âm của tất cả các hãng, model sử dụng

 Danh sách tổng hợp đầu dò siêu âm của tất cả các hãng và  model phổ biến đang được sử dụng trên thị trường.
 

HÃNG SẢN XUẤT MODEL LOẠI ĐẦU DÒ CÁC LOẠI MÁY SỬ DỤNG
MINDRAY 35C50EA Convex DP-8800Plus \DP-8800\DP-6600
35C50EB Convex DP-3300\DP-7700Plus
35C50HA Convex DP-9900/9900Plus
CA3.5MHz/R60 Convex DP-1100
C5-2 Convex DC7
3C5A Convex DC-3/DC-6
3C5S Convex M5
75L38EA Linear DP-8800Plus \DP-8800\DP-6600
75L53EA Linear DP6900,DP-3/5
75L38EB Linear DP1100plus/2200/3300/7700
75L38HA Linear DP-9900/9900Plus
75L38HB Linear DP-3300\DP-7700Plus
75L60EA Linear 6600/6600VET/6900/8800/30/50/Z5
L11-4 Linear DC7
7L4A Linear DC-3/DC-6
7L4S Linear M5
65EC10EA Endocavity DP-8800Plus \DP-8800\DP-6600
65EC10EB Endocavity DP-3300\DP-7700Plus
65EC10HA Endocavity DP-9900/9900Plus
6CV1 Endocavity DC-3/DC-6
6CV1s Endocavity M5/M7
V10-4 Endocavity DC7
35C20EA Microconvex DP-1100plus/2200/3300/3300VET
65C15EA Microconvex 3300/7700/6600/6900/8800/
2P2 Phased array DC3 / DC6
P4-2 Phased array DC-6N
2P2s Phased array M5/7
75L50EAV Linear VET
50L60EAV Linear VET
ALOKA SH-101 Convex SSD-500/ 620/ 625/650/1100
UST-934N Convex SSD-500/ 620/ 625/650/1100
UST-944B-3.5 Convex  SSD-500/ 620/630
UST-979 Convex SSD-900/1000/3500/4000
UST-990 Convex SSD-3500/4000
UST-5024N-3.5 Convex SSD-500
UST-9137 Convex Prosound 2
UST-9123 Convex SSD-3500/4000
UST-5049-3.5 Convex SSD 500/500V
UST-9119 Convex SSD 5000/5500
UST-9130 Convex Prosound Alpha 7/10/F75
UST-5512U Linear SSD-500/620/630/650/1100
UST-5546 Linear SSD-900/1000/3500/4000
UST-5524 Linear SSD 900/1000/1400/1700/2000/3500/4000/5000/5500
UST-5410 Linear  Prosound Alpha 5SX/6
UST-5412 Linear Alpha 5/alpha 10/ssd-500v
UST-5539 Linear SSD-5000/ 5500
UST-5543 Linear SSD 5000/5500/Prosound Alpha 5SX/10
UST-5413 Linear Alpha 6
UST-5545 Linear Prosound SSD-5000
UST-5548 Linear  Alpha 5/ 10/SSD-3500/4000
UST-9133 Endocavity Aloka Alpha 5
 UST -981 Endocavity SSD-500/ 620/ 625/650/1100
UST-984 Endocavity SSD-900/1000/3500/4000
UST-9112 Endocavity SSD-900/1000/3500/4000
UST-9118 Endocavity SSD-5000/5500
UST-9124 Endocavity SSD-3500/4000
UST-945BP-5 Endocavity SSD-500/620/630/1100/1200
UST-588U-5 Endocavity SSD 500/500V
UST-5821-7.5 Endocavity SSD 900
UST-5820 Endocavity SSD 500/500V/Prosound 2
UST-5299 Phase SSD-3500/4000
GE C36 Convex Logiq 50/100
CBF Convex Logiq 200
AB2-7 Convex Voluson 730 Pro
4C-A Convex GE Voluson 730 BT04+
3.5C Convex Logiq3/5/7,Vivid 3/5/7
4C Convex Logiq 7/9,p5/p6
4C-RC Convex Logiq C5
3C Convex Logiq3, Logiq5, Logiq7
3CB Convex GE:Logiq200PRO
3C-RS Convex LOGIQ BOOK/VIVID E
3.8C-RC Convex Logiq C5
4C-RS Convex LOGIQ BOOK/VIVID E
MTZ Endocavity Logiq 200
7.5L-RC Linear Logiq C2,C3,C5,PREMIUM
8L Linear Logiq p5,p6
8L-RS Linear LOGIQ BOOK/VIVID E
I12L-RS linear LOGIQ BOOK/VIVID E
L76 Linear Logiq100/100 pro
L39 Linear α50
3S Phase Logiq p5,p6
3S-RS Phase LOGIQ BOOK/VIVID E
S317 Phase GE:Logiq 400 /500
E72 Transvaginal Logiq100/100 pro
E8CS Transvaginal Logiq7/9/s6/p3/p5/p6
E8C Endocavity Logiq p5,p6
MEDISON C3-7ED Convex SA-5500/6000C/8000
C2-5/40  Convex SA-3200
C2-5/60BD*no connector  Convex SA-600
C2-5EL-N  Convex SA8000EX/SA8000LV
C5-2EL  Convex SA9900
99-C3-7IM  Convex SA9900
HC3-6ED-N Convex SA8800/SA6000/SA5500
C3-7EP-N Convex SA X6
C3-7EP-N Convex SA X8
C2-5ET-N Convex SA X4/PICO/SA8000EX/LV/SE
AXC2-5EL Convex SA X8 / Accuvix  XQ / V10 /  V20
AXC2-6IC Convex SA 9900/Accuvix XQ/V10/V20
C2-8-N Convex SA X6
C2-4/30R Micro-Convex SA-5500/6000C/
99-L5-12IM Linear SA9900
AXHL5-12ED Linear SA X8 / Accuvix XQ / V10 / V20
TZL5-12EP Linear R3/R5/R7 new
LN5-12 Linear SonoAce R3
HL5-12ED-N Linear SA X6
L5-9EC-N Linear SA X4/PICO/SA8800/SA8000/SA6000/128BW /SA5500
TZL5-12EP Linear Mysono U5
EC4-9ES Endocavity SA600
ER4-9/10ED-N Endocavity SA X6
AXER4-9/10ED Endocavity SA X8 / Accuvix XQ / V10 / V20
ER4-9/10ED Transvaginal SA R7 / Accuvix XG transvaginal
EC4-9/ED Endocavity SA-5500/6000C/8000
P2-4AH-N Phase SA 8000
AX P2-4AH Phase SA X8
ESAOTE CA11 Convex AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris
IVT12 Endocavity AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris
CA621 Convex DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
CA631 Convex DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
CA421 Convex DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
CA431 Convex My Lab25/30CV/40/50/GOLD Platform
CA711A Convex AU4, AU5
CA430E Convex My Lab25/30CV/40/50
LA522E Linear DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
LA523 10-5 Linear DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
LA435 Linear MyLab Five
LA13 Linear Au3
LA424 Linear MyLab 25 and MyLab 30 CV
PA11B Phased Array  AU5
PA230E Phase My Lab15/20/25/30
PA220E Cardiac DU3/4/My Lab
E8-5/R10 Endocavity Picus
CA123 Micro-Convex DU3/4/My Lab
EC123 Endocavity DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
PHILIPS C5-2 Convex HDI3500/4000/5000
C7-3 Convex HD3
C5-2 Convex HD3
C5-2 Convex Envisor/HD7/HD11
C4-2 Convex HDI3000
C6-3 Convex HD6/7/11/EnVisor
C9-4EC Convex HD3
L9-5EC Linear HD3
L7-4 Linear HDI 1500/3000/3500/5000
L12-3 Linear HD6/7/11/EnVisor
EC9-4 Transvaginal HD3
C8-4V Transvaginal HD6/7/11/EnVisor
C8-4V Transvaginal HDI 1500/3000/3500/5000
P3-2 Phase HDI 3000/3500/5000
P3-2 Phase HDI 3000/3500/5000
P4-2 Phase HDI3000/3500/4000/5000
HP C3540 Convex HP: Sonos5500/ Sonos7500
E6509 Transvaginal HP: Sonos5500/ Sonos7500
S4 Phase HP: Sonos5500/ Sonos7500
SIEMENS 3.5C40S Convex Adara
6.5EV13S Endocavity Adara
CH5-2 Convex X150
VF10-5 Linear X150
EV9-4 Endocavity X150
C5-2 Convex G50,G60, Omnia, Sienna
P4-2 Phase SIEMENS:G50, G60, CV70, X150, X300, X500
EC9-4 Transvaginal SIEMENS:G40/50/60S, AcusonX150/x300/x500
VF13-5 Linear Antares
VF10-5 Linear Antares
CH6-2 Convex Antares
EC9-4 Endocavity Antares
VF13-5 Linear SIEMENS:G40, G50, X150, X300
C6-2 Convex SIEMENS:G50, G60, X500
C5-2 Convex G20
L10-5 Linear G20
TOSHIBA PVF-375AT Convex SSA-340A/350A (Eccosee/CoreVision)
PVG-366M Convex SSA-200/400/Capacee/JUSTVISION
PVG-601V Endocavity    SSA-200/400/Capacee/JUSTVISION 
PVT-375BT Convex SSA-660A//400/500(Xario/Aplio)
PVT-661VT Endocavity SSA-770A,SSA-660A  /SSA-580A
PLT-1204AT Linear SSA-580A/660A/680A/700A/770A/790A
PLT-704AT Linear Aplio 50 SSA-700A, SSA-750A, Xario 4
PLT-604AT Linear SSA-660A/680A (Xario),SSA-700A/770A (Aplio)
PLT-805AT Linear Toshiba Aplio/Xario
PVT-382BT  Micro-convex Aplio XG/MX/XG,Aplio 500/300
PST-30BT Phase  Aplio/Artida/Xario
PVQ-641V Endocavity  Famio  series
PVQ-375A Convex  Famio  series
PVM-375AT Convex SSA-370A /550A/580A
PSF-25LT Cardiac sector SSA-270/SSH-140/160
PLB-308M Convex SAL-38B
PVE-375M Convex SSA-250A/240A/100A/90A
PVF-621VT Endocavity SSA-140/250/270/340
PSM-30BT Phase SSA-370A /550A(Nemio10/20/30/35)/580A
PVF-641VT Endocavity SSA-350
PVF-375MT Convex SSA-140A / 270A / 340A (Eccocee) / 350A (corevision)
HITACHI EUP-C314T Convex EUB-405/410/420/450/515
EUP-C314G Convex EUB-405+/420/525/555/6000/6000S
EUP-C514 Convex EUB-6000
EUP-C314 Convex EUB-405/410/420/450/515
EUP-C715 Convex EUB5500
EUP-L54M Linear  EUB-405/500/525/2000/5500/6500/8500
EUP-C324T Convex EUB-405
EUP-V53W Endocavity EUB-405+/525/2000/5500/6000
EUP-S52 Cardiac sector EUB-6500
EUP-V33W Endocavity EUB-405/500/525/2000/5500/6500/8500
Ultrasonix C5-2/60 Convex SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
C7-3/50 Convex SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
L14-5/38 Linear SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
SA4-2/24 Phase SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
PA4-2/20 Phase SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
EC9-5/10 Transvaginal SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
Sonosite L38/10-5 Linear Sonosite: 180, 180PLUS
C15/4-2 Phase Sonosite: 180, 180PLUS
ICT/7-4 Rectal Sonosite: 180, 180PLUS
C60/5-2 Convex Sonosite: 180, 180PLUS
FUKUDA  FUT-CS602-5AJ  Convex  UF-4100, PCB CONNECTOR
FUT-C111A Convex UF-4500
Shimadzu  VA57R-0375U Convex SDU350/450
HONDA HCS-436M Convex HS-2000series
Kontron CA531K Convex Maestro,Agile
LA523K Linear Maestro,Agile
Landwind
(Original)
35C60HE Convex C20/C25/C30
70L40H Linear C20/C25/C31
65C13H Transvaginal C20/C25/C32
35C60HG Convex C40
70L40 Linear C41
65C13HF Transvaginal C42
CHISON L40617L Linear  Chison 8500 series
C60613L Convex Chison 8500 series
C60 Convex Chison 600 series
EDAN C361-1 Convex DUS3
L741 /E741 Linear DUS3
E611-1 Transvaginal DUS3
SIUI EZU-PC3A Convex CTS-310B
EZU-PC3B Convex CTS-260,285,385(Plus),405,465
EZU-PC3C Convex CTS-285,385(Plus),280
EZU-PC3D Convex CTS-310B
C3L60A Convex CTS-5000
L7L38A Linear CTS-5000
V6L11A Transvaginal CTS-5000
Emperor C080-60E Convex 1100/860
Sonoscape(Original) C322  (Biopsy) Convex SSI8000,S8,S20,etc
C344 Convex SSI8000,S8,S20,etc
C362 Convex SSI8000,S8,S20,etc
C542 (Pediatrics) Convex SSI8000,S8,S20,etc
L741 Linear SSI8000,S8,S20,etc
L742 Linear SSI8000,S8,S20,etc
L743 Linear SSI8000,S8,S20,etc
L752 Linear SSI8000,S8,S20,etc
10L1 Linear SSI8000,S8,S20,etc
6V1 Endocavity SSI8000,S8,S20,etc
6V3 Endocavity SSI8000,S8,S20,etc
EC9-5 Endocavity SSI8000,S8,S20,etc
SonoScape C344 Convex SSI-1000/2000/5000
L741 Linear SSI-1000/2000/5000
2P1 Phase SSI-1000/2000/5000
6V1 Endocavity SSI-1000/2000/5000

Viết bình luận