Thông báo thay đổi số điện thoại và số Fax

THÔNG BÁO

Kính gửi: Qúy cơ quan, đối tác và quý khách hàng

Tên công ty   : Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Nhập Khẩu Việt Nam

Trụ sở chính  : Số 29 - Ngõ 35, Phố Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại      : (04) 2219 9990                              Fax: (04) 2219 9999

Loại công bố thông tin: □ 24 giờ □ 72 giờ ■ Bất thường □ Định kỳ □ Theo yêu cầu

Thông tin công bố: Thay đổi số điện thoại và số fax Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Nhập Khẩu Việt Nam (Medical Việt Nam)

Từ 00 giờ 00 phút ngày 01/07/2017, Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Nhập Khẩu Việt Nam (Medical Việt Nam) sẽ thay đổi số điện thoại và số fax theo quyết định số 2306/QĐ-BTTTT về kế hoạch chuyển đổi mã vùng của Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành ngày 21/11/2016. Theo đó, số điện thoại và số fax của Medical Việt Nam cụ thể như sau:

Số điện thoại      : (024) 2219 9990

Số fax                  : (024) 2219 9999

Trong thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 01/07/2017 – 23 giờ 59 phút ngày 30/06/2017, Công ty vẫn duy trì song song hai số điện thoại (cũ và mới)

Kính báo quý cơ quan, đối tác và quý khách hàng được biết

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2017 tại đường dẫn: https://thietbiytenhapkhau.com.vn/thong-bao-thay-doi-so-dien-thoai-va-so-fax

Trân trọng thông báo ./

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VT.

 

 

 

 

Medical Việt Nam

Viết bình luận