Sự tương thích của đĩa Sarstedt PCR với máy PCR

Sự tương thích của đĩa Sarstedt PCR với máy PCR

Trong xét nghiệm định lượng của Sinh học phân tử, việc sử dụng vật tư hao phù hợp, tốt, sẽ giúp cho ra các kết quả chính xác. Để tìm được các vật tư tiêu hao phù hợp đôi khi sẽ đòi hỏi người sử dụng mất rất nhiều thời gian cho việc thử nghiệm, kiểm tra.

Hiện nay, hãng Sarstedt đã bổ xung thêm công cụ Sarstedt PCR plate compatibility table nhằm tìm sự thương thích giữa máy PCR của người sử dụng đĩa PCR do hãng Sarstedt sản xuất giúp cho việc lựa chọn sản phẩm vật tư tiêu hao trở nên nhẹ nnhangf, thuận lợi, không mất công sức. Điều đó làm giảm tải việc mất thời gian cho việc lựa chọn vật tư- điều có thể gây rắc rối cho người sử dụng.

Để làm được điều này, người sử dụng chỉ cần khai báo lại máy PCR đang sử dụng và các thông số cần thiết, PCR Plate compatibility table sẽ ngay lập tức cho ra kết quả đĩa Sarstedt PCR phù hợp giúp người sử dụng lựa chọn

Trong trường hợp Sartedt PCR plate compability table không đưa ra được kết quả, người sử dụng hãy liên hệ trực tiếp với hãng Sarstedt, hãng sẽ nhanh chóng cung cấp miễn phí mẫu đĩa PCR để xác định dạng đĩa lý tưởng mà khách hàng cần

Viết bình luận