Hướng dẫn quy trình vệ sinh và tiệt trùng ống nội soi tiêu hóa

Hướng dẫn quy trình vệ sinh và tiệt trùng ống nội soi tiêu hóa bằng hình ảnh :

1. Vệ sinh ngay sau khi sử dụng :

2. Kiểm tra rò rỉ ống soi.

3. Vệ sinh ống soi

4. Rửa lại ống soi bằng nước sạch

5. Tiệt trùng ống soi

6. Rửa lại ông soi bằng nước sạch

7. Lau khô ông soi

8. Vệ sinh và cất giữ

Viết bình luận