Download catalogue hệ thống FCR PROFECT CS Plus

FCR Profect CS Plus

Đây là hệ thống xử lý cao cấp nhất của dòng FCR.

Với chất lượng hình ảnh 20pixel/mm hệ thống này có thể dùng cho X-Quang nhũ và nhi.

Đầu đọc 4 cửa nhận cassette

Tự động đọc và xử lý nhũ ảnh

Khả năng xử lý 120Ip/giờ với cassette 35x43 cm

Chức năng ảnh thông minh

Download catalogue hệ thống FCR PROFECT CS Plus

 

Viết bình luận