Download catalogue CR Workstation

Download catalogue CR Workstation

Trái tim của cả hệ thống CR

Điều gì sẽ xãy ra nếu các qui trình phức tạp trong hệ thống xử lý hình ảnh x-quang kỹ thuật số như : nhận diện bệnh nhân, xem trước hình ảnh, xử lý và in hình ảnh, giao diện trên DICOM..., có thể thực hiện cùng lúc qua một trạm xử lý đơn lẻ? Với Fujifilm, chúng tôi không chỉ làm điều đó trở thành hiện thực, mà còn biến chúng trở thành một công việc cực kỳ dễ dàng, bằng hệ thống CR Console thế hệ mới bao gồm màn hình cảm ứng và các phần mềm trực quan thân thiện người dùng. Trong đó tích hợp phần mềm xử lý hình ảnh mới của Fujifilm, và tính năng linh hoạt thích ứng với nhiều loại máy đọc FCR khác nhau, cộng với khả năng tương thích mạng DICOM qua giao diện kết nối mạng dễ dàng với  nhiều loại máy móc và thiết bị khác nhau, tất cả các chức năng đều đảm bảo chất lượng hình ảnh được xử lý.

Vận hành trên bảng điều khiển cảm ứng

Theo các hướng dẫn trực quan trên màn hình GUI hiển thị, cho phép người vận hành kết thúc nhanh chóng tất cả các bước cần thiết cho một ca X-Quang cần thực hiện.

Nơi nhận diện thông tin bệnh nhân

Danh mục công việc trên mạng DICOM, kết nối trên mạng dữ liệu HIS/RIS riêng của Fujfilm (HIS: Hệ thống dữ liệu Bệnh viện / RIS: Hệ thống dữ liệu khoa Chẩn đoán hình ảnh), nhập

dữ liệu bằng tay, hoặc quét bằng thẻ từ tất cả đều cho phép CR Console nhanh chóng,

dễ dàng xem xét và xác nhận thông tin bệnh nhân, cũng như tạo ra cơ sở dữ liệu thông tin về bệnh nhân.

Xem trước và bảo đảm chất lượng hình ảnh (QA: Quality Assurance)

Khi quét một hình ảnh vào máy đọc FCR hình ảnh đó sẽ được hiện ra ngay trên màn hình để xem trước, xác nhận vị trí đã chụp của bệnh nhân, hoặc chụp lại theo đúng yêu cầu. Sau đó là công đoạn xử lý với các tham số đã được lựa chọn tự động, chuẩn bị sẳn sàng hình ảnh để truyền đến hệ thống PACS hoặc máy in.

Tương thích DICOM

Thông tin danh mục công việc từ các thiết bị

Tiến trình thực hiện từ thiết bị

Lưu trữ hình ảnh x-quang kỹ thuật số

Lưu trữ hình ảnh x-quang nhũ kỹ thuật số

Thực hiện nhanh kết quả lưu trữ

Quản lý chế độ in theo tông xám

Sẳn sàng đáp ứng khi có yêu cầu.

 

Viết bình luận