Định mức tiêu hao hóa chất huyết học Mindray

Định mức tiêu hao tham khảo của hoá chất huyết học Mindray, không tính tiêu hao cho rửa thường quy, rửa khởi động, test máy, tắt máy:

Mã hóa chất Model tương thích Part number Tên hóa chất Quy cách Thời hạn sử dụng Định mức (Số test)
M-68 BC-6800
BC-6600
105-001974-00 M-68DS Diluent 20L 2 years 606 tests
105-002025-00 M-68DR Diluent 1L×4 2 years 1960 tests
105-001975-00 M-68DR Diluent 4L×1 2 years 1960 tests
105-002026-00 M-68LD Lyse 1L×4 2 years 1960 tests
105-001977-00 M-68LD Lyse  4L×1 2 years 1960 tests
105-002027-00 M-68LN Lyse 1L×4 2 years 1960 tests
105-001979-00 M-68LN Lyse 4L×1 2 years 1960 tests
105-002028-00 M-68LB Lyse 1L×4 2 years 1960 tests
105-001981-00 M-68LB Lyse 4L×1 2 years 1960 tests
105-002029-00 M-68LH Lyse 1L×4 2 years 7538 tests
105-001983-00 M-68LH Lyse  4L×1 2 years 7538 tests
105-002231-00 M-68FN Dye 12mL×4 1 year 2040 tests
105-001987-00 M-68FN Dye  48mL×1 1 year 2040 tests
105-002232-00 M-68FR Dye 12mL×4 1 year 2040 tests
105-001990-00 M-68FR Dye  48mL×1 1 year 2040 tests
105-002233-00 M-68FD Dye  12mL×4 1 year 2040 tests
105-001993-00 M-68FD Dye 48mL×1 1 year 2040 tests
105-002020-00 M-68NRBC Kit M-68LN Lyse 1L×1 & M-68FN Dye 12mL×1 1 year 490 tests
105-002021-00 M-68RET Kit M-68DR Diluent 1L×1 & M-68FR Dye 12mL×1 1 year 490 tests
105-002225-00 Probe Cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
M-58 BC-5800
BC-5600
105-000403-00 M-58D Diluent 20L 2 years 323 tests
105-000415-00 M-58LEO(I) lyse 1L×4 2 years 2487 tests
105-001660-00 M-58 LEO (I) Lyse 4L/bottle 2 years 2487 tests
105-000416-00 M-58LEO(II) lyse 500ml×4 2 years 6062 tests
105-001661-00 M-58LEO(II) lyse 1L×4/box 2 years 12125 tests
105-000417-00 M-58LH lyse 500ml×4 2 years 1940 tests
105-001662-00 M-58LH lyse 3L*1/box 2 years 2910 tests
105-000418-00 M-58LBA lyse 1L×4 2 years 2487 tests
105-001663-00 M-58LBA lyse 4L/box 2 years 2487 tests
105-000405-00 Probe cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
105-000414-00 M-58 Cleanser 1L×4 1 year Not used in new version
M-50 BC-5500
BC-5200
A12-000167--- M-50D Diluent 20L 2years 264 tests
A12-000219--- M-50LEO(I) lyse 1L×4 2years 2487 tests
A12-000243--- M-50LEO(I) lyse 4L 2years 2487 tests
A12-000220--- M-50LEO(II) lyse 500ml×4 2years 6062 tests
A12-000254--- M-50LEO(II) lyse 1L×4 2years 12125 tests
A12-000221--- M-50LH lyse 500ml×4 2years 1940 tests
A12-000245--- M-50LH lyse 3L 2years 2910 tests
A12-000224--- M-50LBA lyse 1L×4 2years 2487 tests
A12-000246--- M-50LBA lyse 4L 2years 2487 tests
A12-000178--- M-50P Probe cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
A12-000225--- M-50 Cleanser 1L×4 1 year 130 ml/shut down
M-53 BC-5300
BC-5100
BC-5380
BC-5180
A11-000136--- M-53D Diluent 20L 2years 473 tests
A11-000128---  M-53LEO(I) lyse 1L×4 2years 2282 tests
A11-000129---  M-53LEO(I) lyse 4L 2years 2282 tests
A11-000130--- M-53LEO(II) lyse 200ml×4 2years 5542 tests
A11-000131--- M-53LEO(II) lyse 400ml×4 2years 11085 tests
A11-000132---  M-53LH lyse 500ml×4 2years 3880 tests
A11-000133--- M-53LH lyse 1L×4 2years 7760 tests
003D-30-84194  M-53P Probe cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
A11-000134---  M-53 Cleanser 1L×4 1 year 12.3 ml/shut down
M-30 BC-3000Plus
BC-3200
BC-3600
A12-000047--- M-30D Diluent 20L 2years 681 tests for BC-3200,
701 tests for BC-3600, 692 tests for BC-3000 Plus
 
A12-000042--- M-30D Diluent 5.5L×2 2years 374 tests  for BC-3200, 385 tests for  BC-3600, 381 tests for  BC-3000 Plus
A12-000084--- M-30CFL Lyse 500ml 2years 970 tests  for BC-3200, 1385 tests for  BC-3600, 970 tests for  BC-3000 Plus
A12-000083--- M-30CFL Lyse 250ml 2years 485 tests  for BC-3200, 692 tests for  BC-3600, 485 tests for  BC-3000 Plus
A12-000048--- M-30R Rinse 20L 2years 2771 tests  for BC-3200, 2561 tests for  BC-3600, 2425 tests for  BC-3000 Plus
A12-000043--- M-30R Rinse 5.5L×2 2years 1524 tests  for BC-3200, 1408 tests for BC-3600, 1333 tests for  BC-3000 Plus
A12-000045--- M-30E E-Z cleanser(not for BC-3600) 100ml 1year 1.6 ml/shut down
A12-000046--- M-30P Probe cleanser 17ml x 12 1year Open vial life:60 days
105-000405-00 Probe cleanser (for BC-3600) 50ml 1year Open vial life:60 days
M-18 BC-2600
BC-2800
BC-1800
A12-000134--- M-18D Diluent 20L 2years 646 tests
A12-000135--- M-18D Diluent 5.5L×2 2years 355 tests
A12-000132--- M-18CFL Lyse 500ml 2years 950 tests
A12-000137--- M-18R Rinse 20L 2years 2090 tests
A12-000136--- M-18R Rinse 5.5L×2 2years 1149 tests
A12-000138--- M-18E E-Z cleanser 100ml 1year 1.6 ml/shut down
A12-000139--- M-18P Probe cleanser 17ml x 12 1year Open vial life:60 days

Viết bình luận