Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Medical Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên giỏi về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, do đó mỗi thành viên của công ty luôn được khuyến khích, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với chức danh công việc đảm nhận.

Với chính sách trên, hàng năm Công ty đều xây dựng một kế hoạch tổ chức đào tạo cụ thể cho toàn thể thành viên Công ty với nhiều hình thức khác nhau như: các khóa đào tạo về kỹ năng, chuyên môn, đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý. Thường xuyên tổ chức những đợt kiểm tra giúp các thành viên luôn nắm vững các kiến thức và nghiệp vụ đã học để áp dụng tốt cho công việc.

Về chủ trương, tất cả các nhân viên trong Công ty đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc và được Công ty tài trợ mọi chi phí đào tạo.

Bên cạnh đó, những buổi huấn luyện về Hệ thống nhận diện thương hiệu, kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng hay những kỹ năng mềm cần thiết trong công việc được Công ty chú trọng và tổ chức thường xuyên do chính lãnh đạo các phòng Ban chịu trách nhiệm huấn luyện vừa giúp các thành viên có cơ hội hoàn thiện các kỹ năng vừa là cơ hội để mọi người học hỏi lẫn nhau trong môi trường thân thiện.

Viết bình luận