Danh sách chi tiết các model đầu dò siêu âm phổ biến trên thế giới

Danh sách chi tiết tên model, kiểu đầu dò kèm theo hình ảnh các loại đầu dò siêu âm của các hãng sản xuất máy siêu âm trên thế giới.

Model đầu dò Kiểu đầu dò Tần số đầu dò Hình ảnh đầu dò Hệ thống tương thích
MINDRAY        
35C50EA Convex 2.5/3.5/5.0 MHz   DP-8800Plus, DP-8800, DP-6600
35C50EB Convex 2.5/3.5/5.0 MHz   DP-3300, DP-7700Plus 
35C50HA Convex 2.5/3.5/5.0 MHz   DP-9900, 9900Plus
CA3.5MHz/R60 Convex     DP-1100
C5-2 Convex     DC7
3C5A Convex     DC-3, DC-6
3C5S Convex     M5
75L38EA Linear     DP-8800Plus, DP-8800, DP-6600
75L53EA Linear     DP6900,DP-3, DP-5
75L38EB Linear     DP-1100plus, DP-2200, DP-3300, DP-7700
75L38HA Linear 6.0/7.5/8.5/10 MHz   DP-9900, DP-9900Plus
75L38HB Linear 6.0/7.5/8.5/10 MHz   DP-3300,DP-7700Plus 
75L60EA Linear     6600,6600 VET,6900,8800,30,50,Z 5
L11-4 Linear     DC7
7L4A Linear     DC-3,DC-6
7L4S Linear     M5
65EC10EA Endocavity     DP-8800Plus, DP-8800, DP-6600
65EC10EB Endocavity     DP-3300, DP-7700Plus 
65EC10HA Endocavity     DP-9900, 9900Plus
6CV1 Endocavity     DC-3, DC-6
35C20EA Microconvex     DP-1100plus, 2200, 3300, 3300VET
65C15EA Microconvex     3300, 7700, 6600, 6900, 8800
2P2 Phased array     DC3, DC6
P4-2 Phased array     DC-6N
75L50EAV Linear     VET
50L60EAV Linear     VET
ALOKA        
SH-101 Convex     SSD-500/ 620/ 625/650/1100
UST-934N Convex     SSD-500/ 620/ 625/650/1100
UST-979 Convex     SSD-900/1000/3500/4000
UST-990 Convex     SSD-3500/4000
UST-9137 Convex     Prosound 2
UST-9123 Convex     SSD-3500/4000
UST-5049-3.5 Convex     SSD 500/500V
UST-9119 Convex     SSD 5000/5500
UST-9133 Endocavity     Aloka Alpha 5
UST-5512U Linear     SSD-500/620/630/650/1100
UST-5546 Linear     SSD-900/1000/3500/4000
UST-5524 Linear     SSD 900/1000/1400/1700/2000/3500/4000/5000/5500
UST-5410 Linear      Prosound Alpha 5SX/6
UST-5412 Linear     alpha 5/alpha 10/ssd-500v
UST-5539 Linear     SSD-5000/ 5500
UST-5545 Linear     SSD-4000
 UST -981 Endocavity     SSD-500/ 620/ 625/650/1100
UST-984 Endocavity     SSD-900/1000/3500/4000
UST-9112 Endocavity     SSD-900/1000/3500/4000
UST-9118 Endocavity     SSD-5000/5500
UST-9124 Endocavity     SSD-3500/4000
UST-588U-5 Endocavity     SSD 500/500V
UST-5820 Rectal      
UST-5299 Phase     SSD-3500/4000
GE        
C36 Convex     Logiq 50/100
CBF Convex     Logiq 200
AB2-7 Convex     Voluson 730 Pro
3.5C Convex     Logiq3/5/7,Vivid 3/5/7
4C Convex     Logiq 7/9,p5/p6
4C-RC Convex     Logiq C5
3C Convex     Logiq3, Logiq5, Logiq7
3CB Convex     GE:Logiq200PRO
3C-RS Convex     LOGIQ BOOK/VIVID E
MTZ Endocavity     Logiq 200
8L Linear     Logiq p5,p6
8L-RS Linear     LOGIQ BOOK/VIVID E
I12L-RS linear     LOGIQ BOOK/VIVID E
L76 Linear     Logiq100/100 pro
L39 Linear     α50
3S Phase     Logiq p5,p6
3S-RS Phase     LOGIQ BOOK/VIVID E
S317 Phase     GE:Logiq 400 /500
E72 Transvaginal     Logiq100/100 pro
E8CS Transvaginal     Logiq7/9/s6/p3/p5/p6
E8C Endocavity     Logiq p5,p6
MEDISON        
C3-7ED Convex     SA-5500/6000C/8000
C2-5/40   Convex      SA-3200
C2-5/60BD*no connector  Convex      SA-600
C2-5EL-N  Convex      SA8000EX/SA8000LV
C5-2EL  Convex      SA9900
99-C3-7IM  Convex      SA9900
HC3-6ED-N Convex      SA8800/SA6000/SA5500
C3-7EP-N  Convex      SA X6
C2-5ET-N  Convex     SA X4/PICO/SA8000EX/LV/SE
AXC2-5EL Convex     SA X8 / Accuvix  XQ / V10 /  V20
C2-8-N Convex     SA X6
C2-4/30R Micro-Convex     SA-5500/6000C/
99-L5-12IM Linear     SA9900
AXHL5-12ED Linear     SA X8 / Accuvix XQ / V10 / V20
TZL5-12EP Linear     R3/R5/R7 new
HL5-12ED-N  linear      SA X6 
L5-9EC-N linear     SA X4/PICO/SA8800/SA8000/SA6000/128BW /SA5500 
EC4-9ES Endocavity     SA600
AXER4-9/10ED Endocavity     SA X8 / Accuvix XQ / V10 / V20
ER4-9/10ED Transvaginal     SA R7 / Accuvix XG transvaginal 
EC4-9/ED Endocavity     SA-5500/6000C/8000
ESAOTE        
CA11 Convex     AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris
IVT12 Endocavity     AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris
CA621 Convex     DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
CA631 Convex     DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
CA421 Convex     DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
CA431 Convex     My Lab25/30CV/40/50/GOLD Platform
CA711A Convex     AU4, AU5
CA430E Convex     My Lab25/30CV/40/50
LA522E Linear     DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
LA523 10-5 Linear     DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
LA435 Linear     MyLab Five
LA13 Linear     Au3 
LA424 Linear     MyLab 25 and MyLab 30 CV 
PA11B Phased Array      AU5 
PA230E Phase     My Lab15/20/25/30
PA220E Cardiac     DU3/4/My Lab
E8-5/R10 Endocavity     Picus
CA123 Micro-Convex     DU3/4/My Lab
EC123 Endocavity     DU3/4/Caris Plus/My Lab15/20/25/30
PHILIPS        
C5-2 Convex     HDI3500/4000/5000
C3-7 Convex     HD3
C5-2 Convex     HD3
C5-2 Convex     Envisor/HD7/HD11
C4-2 Convex     HDI3000
C6-3 Convex     HD6/7/11/EnVisor
C9-4EC Convex     HD3
L9-5EC Linear     HD3
L7-4 Linear     HDI 1500/3000/3500/5000
L12-3 Linear     HD6/7/11/EnVisor
EC9-4 Transvaginal     HD3
C8-4V Transvaginal     HDI 1500/3000/3500/5000
P3-2 Phase     HDI 3000/3500/5000
P4-2 Phase     HDI3000/3500/4000/5000
HP        
C3540 Convex     HP: Sonos5500/ Sonos7500
E6509 Transvaginal     HP: Sonos5500/ Sonos7500
S4 Phase     HP: Sonos5500/ Sonos7500
SIEMENS        
3.5C40S Convex     Adara
6.5EV13S Endocavity     Adara
CH5-2 Convex     X150
VF10-5 Linear     X150
EV9-4 Endocavity     X150
C5-2 Convex     G50,G60, Omnia, Sienna
P4-2 Phase     SIEMENS:G50, G60, CV70, X150, X300, X500
EC9-4 Transvaginal     SIEMENS:G40/50/60S, AcusonX150/x300/x500
VF13-5 Linear     Antares
CH6-2 Convex     Antares
EC9-4 Endocavity     Antares
VF13-5 Linear     SIEMENS:G40, G50, X150, X300
C6-2 Convex     SIEMENS:G50, G60, X500
C5-2 Convex     G20
L10-5 Linear     G20
TOSHIBA        
PVF-375AT Convex     SSA-340A/350A (Eccosee/CoreVision)
PVG-366M Convex     SSA-200/400/Capacee/JUSTVISION
PVG-601V Endocavity        SSA-200/400/Capacee/JUSTVISION  
PVT-375BT convex     SSA-660A//400/500(Xario/Aplio)
PVM-375AT convex     SSA-370A /550A/580A
PSF-25LT Cardiac sector     SSA-270/SSH-140/160
PLB-308M convex     SAL-38B
PVE-375M convex     SSA-250A/240A/100A/90A
PVF-621VT Endocavity     SSA-140/250/270/340
PVF-641VT Endocavity     SSA-350
PVF-375MT Convex     SSA-140A / 270A / 340A (Eccocee) / 350A (corevision)
HITACHI        
EUP-C314T Convex     EUB-405/410/420/450/515
EUP-C314G Convex     EUB-405+/420/525/555/6000/6000S
EUP-C514 Convex     EUB-6000
EUP-C314 Convex     EUB-405/410/420/450/515
EUP-C715 Convex     EUB5500
EUP-L54M Linear      EUB-405/500/525/2000/5500/6500/8500
EUP-C324T Convex     EUB-405 
EUP-V53W Endocavity     EUB-405+/525/2000/5500/6000
EUP-S52 Cardiac sector     EUB-6500 
EUP-V33W Endocavity     EUB-405/500/525/2000/5500/6500/8500 
Ultrasonix        
C5-2/60 Convex     SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
C7-3/50 Convex     SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
L14-5/38  Linear     SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
SA4-2/24 Phase     SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
EC9-5/10 Transvaginal      SonixTouch, SonixMDP, SonixSP, SonixOP, SonixTablet
Sonosite        
L38/10-5 Linear     Sonosite: 180, 180PLUS
C15/4-2 Phase     Sonosite: 180, 180PLUS
ICT/7-4 Rectal     Sonosite: 180, 180PLUS
C60/5-2 Convex     Sonosite: 180, 180PLUS
FUKUDA        
FUT-CS602-5AJ   Convex      UF-4100, PCB CONNECTOR 
FUT-C111A Convex     UF-4500
Shimadzu          
VA57R-0375U  Convex     SDU350/450 
HONDA        
HCS-436M Convex     HS-2000series 
Kontron        
CA531K Convex     Maestro,Agile
LA523K Linear     Maestro,Agile
Landwind        
35C60HE Convex     C20/C25/C30
70L40H Linear     C20/C25/C31
65C13H Transvaginal     C20/C25/C32
35C60HG Convex     C40
70L40 Linear     C41
65C13HF Transvaginal     C42
CHISON        
L40617L Linear      Chison 8500 series 
C60613L Convex     Chison 8500 series
C60  Convex     Chison 600 series
EDAN        
C361-1  Convex     DUS3
L741 /E741 Linear     DUS3
E611-1 Transvaginal     DUS3
SIUI        
EZU-PC3A Convex     CTS-310B
EZU-PC3B Convex     CTS-260,285,385(Plus),405,465
EZU-PC3C Convex     CTS-285,385(Plus),280
EZU-PC3D Convex     CTS-310B
C3L60A Convex     CTS-5000
L7L38A Linear     CTS-5000
V6L11A Transvaginal     CTS-5000
Emperor        
C080-60E Convex     1100/860 
SonoScape        
C344 Convex     SSI-1000/2000/5000
L741 Linear     SSI-1000/2000/5000
2P1 Phase     SSI-1000/2000/5001
6V1 Endocavity     SSI-1000/2000/5000

Viết bình luận