Danh mục vật tư, hóa chất trang bị theo từng phòng trong Phong khám đa khoa

Khi xây dựng phòng khám, bệnh viện không ít nhà đầu tư gặp rắc rối cho việc trang bị hóa chất, vật tư và các thiết bị phụ trợ như thế nào cho từng phòng, từng thiết bị. Để giải quyết việc đó chúng tôi đưa ra những danh mục cần thiết nhất theo mô hình của Phòng khám đa khoa hay sử dụng

Viết bình luận