Công văn số 9138/BYT-TB-CT

Công văn số 9138/BYT-TB-CT: Công văn gửi các Sở y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Viết bình luận