Công văn số 553/BYT-TB-CT

Công văn số 553/BYT-TB-CT: Về việc tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Viết bình luận