Các chuẩn đầu cắm nhanh hệ thống khí y tế trung tâm

Các chuẩn đầu cắm nhanh sử dụng phổ biến trong hệ thống khí y tế trung tâm :


1. Chuẩn PIN Index

 

Loại đuôi chuột
Loại đuôi ren dài
Loại đuôi ren ngắn

2. Chuẩn Ohmeda (kiểu xoáy)

Loại đuôi chuột
Loại đuôi ren ngắn
Loại đuôi ren dài

3. Chuẩn BS (Anh)

Loại đuôi chuột
Loại đuôi ren ngắn
Loại đuôi ren dài

4. Chuẩn DIN

5. Chuẩn DISS

6. Chuẩn Oxequip

7. Chuẩn Puritan Bennett

8. Chuẩn Chemetron

P/S : Tài liệu và hình ảnh do Nhà sản xuất & Phân phối hệ thống khí y tế Samsung Medical Eng đã cung cấp  !

Bình luận

 • avatar

  Unforge
  .
  lasix blood thinner electron micrograph of thyroid follicular cells in a sham operated rats, b ovariectomized rats and c ovariectomized rats treated with estradiol
 • avatar

  edgerve
  .
  Rjfmje Brand Viagra For Sale Canadian Pharmacy https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis pills Cialis Isidui https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Oakusn

Viết bình luận