HÓA CHẤT SINH HÓA JEEV

Còn hàng

Giá 0₫

Kế hoạch mua sắm

Medical Việt Nam là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền của các hãng tại Châu Âu và Khu vực Đông Á. Chúng tôi cung cấp trang thiết bị máy đa ngành, linh & phụ kiện y tế, vật tư y tế tiêu hao dùng trong gia đình, phòng khám, bệnh viện, khách sạn và dự án trên toàn quốc

Danh mục thiết bị, vật tư do Công ty cung cấp cung cấp và kinh doanh:

  1. Máy, Thiết bị vật lý trị liệu và PHCN, phân tích đánh giá chức năng.
  2. Máy, Thiết bị phẫu thuật và phòng mổ, gây mê hồi sức.
  3. Máy, Thiết bị siêu âm, nội soi, điện tim, monitor theo dõi
  4. Máy, Thiết bị, vật tư chẩn đoán hình ảnh, Labo cận lâm sàng.
  5. Máy, Thiết bị xét nghiệm, phân tích sinh hóa.
  6. Máy, Thiết bị bào chế dược phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm.
  7. Vật tư tiêu hao – Vật tư y tế thông thường, linh phụ kiện y tế
  8. Dụng cụ y tế, hóa chất - thiết bị xét nghiệm.

HÓA CHẤT SINH HÓA JEEV

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Medical Việt Nam

Điện thoại: +84 2219 9990 - Fax: +84 2219 9999  / Hotline: 0977687006

I. GIỚI THIỆU

HÓA CHẤT SINH HÓA JEEV
Xuất xứ: Ấn Độ

STT

JEEV PART NO

Mô tả hàng hóa

Quy cách

ĐV tính

1

 

glycohemoglobin A1c kit with calibrators approx 200 tests

200 test

Hộp

2

VIT-D

Vit D packaged and labeled at ATI 96 tests w cal and cont

96 test

Hộp

3

01-120

ReQuest Toxo G

 

Hộp

4

01-130

ReQuest Toxo M

 

Hộp

5

01-100

ReQuest Rub G

 

Hộp

6

01-110

ReQuest Rub M

 

Hộp

7

01-140

ReQuest CMV G

 

Hộp

8

01-150

total IgE 48 tests

48 test

Hộp

9

01-160

ReQuest H 1+2

 

Hộp

10

01-410

ReQuest HSV 1

 

Hộp

11

01-420

ReQuest HSV 2

 

Hộp

12

01-460

ReQuest - EBV-NA

 

Hộp

13

01-470

ReQuest- EB VCA G

 

Hộp

14

01-480

ReQuest- EB VCA M

 

Hộp

15

01-490

ReQuest- EB EA G

 

Hộp

16

01-190

ReQuest Measles G

 

Hộp

17

01-190M

ReQuest Measels M

 

Hộp

18

01-200

ReQuest Mumps G

 

Hộp

19

01-200M

ReQuest Mumps M

 

Hộp

20

01-180

ReQuest VZV G

 

Hộp

21

01-580

ReQuest Syph G

 

Hộp

22

01-550Q-1

ReQuest h pylori G

 

Hộp

23

01-310H

ReQuest ANA

 

Hộp

24

01-330H

ReQuest ENA

 

Hộp

25

01-210

ReQuest anti ds DNA

 

Hộp

26

01-250

ReQuest anti SSA

 

Hộp

27

01-260

ReQuest anti SSB

 

Hộp

28

01-230

ReQuest anti Sm

 

Hộp

29

01-240

ReQuestanti Sm/RNP

 

Hộp

30

D8510

Total IgE 48 tests

 

Hộp

31

D9441

H pylori GAM, kit of 10 casettes

 

Hộp

32

D9600

Vis Ens 12 panels of 10 lines adult

 

Hộp

33

D9700

Vis Ens 12 panels of 5 lines pedi

 

Hộp

34

D9900

Vis Ens 12 panels of 10 lines pedi plus

 

Hộp

35

ATGS

General Allerg Screening 4 Fixed Panels of 10 allergens

 

Hộp

36

ATPS

Pedi Allerg Screening 4 Fixed Panels of 10 allergens

 

Hộp

37

DRP50-T

supplies for 50 Actitip tests (turbo) 4 blk and cal

 

Hộp

38

DRP50

supplies for 50 Actitip tests (4HR mode for 510(k) 4 bln and cal

 

Hộp

39

DRP52-T

Single calibration kit 12 curves

 

Hộp

40

I0949

rinsing dish

 

Hộp

41

code

vial of 12 Actitips

 

Hộp

42

Mcode

vial of 12 Actitips for MIXES

 

Hộp

43

DAH12

10 holders

 

Hộp

44

157202SP

microwell strips, box of 320

 

Hộp

45

157201SP

10 strip trays

 

Hộp

46

D9212 (F or I)

Rapid Ens foods or inhalants  12 panels of 6 Actitips

 

Hộp

47

 

Enzy Dex reagent kit

 

Hộp

48

 

Enzy Dex Single cal kit

 

Hộp

49

046024

ichem System pack, CW-T, reagents, rack, SW, instructions

 

Hộp

50

029111

ichem System pack, CW, reagents, rack, SW, instructions

 

Hộp

51

JE0111

ichem- glucose,4 X 60 TESTS

4x60 test

Hộp

52

JE0112

ichem chol, 4 X 40 TESTS

4x40 test

Hộp

53

JE0113

ichem creat, 4 X 35 TESTS

4x35 test

Hộp

54

JE0129

ichem calcium, 4 x 14 TESTS

4x14 test

Hộp

55

JE0115

ichem uric acid, 4 X 17 TESTS

4x17 test

Hộp

56

JE0125

ichem urea, 4 x 60 TESTS

4x60 test

Hộp

57

JE0116

ichem bili tot, 4 X 30 TESTS

4x30 test

Hộp

58

JE0117

ichem bili direct,4 x 30 TESTS

4x30 test

Hộp

59

JE0118

ichem HDL2 X 40 TESTS

2x40 test

Hộp

60

JE0126

ichem LDL, 2 X 40 TESTS

2x40 test

Hộp

61

JE0114

ichem trig, 4 X 40 TESTS

4x40 test

Hộp

62

JE0120

ichem ALT, 2 X 40 TESTS

2x40 test

Hộp

63

JE0119

ichem AST, 2 X 40 TESTS

2x40 test

Hộp

64

JE0121

ichem ALK PHOS, 2 X 40 TESTS

2x40 test

Hộp

65

JE0122

ichem albumin, 4 X 30 TESTS

4x30 test

Hộp

66

JE0123

ichem tot prot, 4 X 30 TESTS

4x30 test

Hộp

67

JE0124

Multi chem serum calibrator 5 BOTTLES OF 3ML

 

Hộp

68

JE0144

identi- glucose  2 X 250 ML

2x250 ml

Hộp

69

JE0145

identi- glucose 2 X 500 ML

2x500 ml

Hộp

70

JE0133

identi- glucose STANDARD, 5 X 5 ML

5x5 ml

Hộp

71

JE0155

identi chol, 2 X 100 ML

2x100 ml

Hộp

72

JE0156

identi chol, 2 X 250 ML

2x250 ml

Hộp

73

JE0157

identi chol, 2 X 500 ML

2x500 ml

Hộp

74

JE0134

identi chol STANDARD 3 X 5 ML

3x5 ml

Hộp

75

JE0146

identi creat, 4 X 50 ML

4x50 ml

Hộp

76

JE0147

identi creat, 4 X 100 ML

4x100 ml

Hộp

77

JE0148

identi creat, 2 X 500 ML

2x500 ml

Hộp

78

JE0135

identi creat STANDARD  5 X 5 ML

5x5 ml

Hộp

79

 

identi calcium 2X50 ML

 

Hộp

80

 

identi calcium 2X100 ML

 

Hộp

81

JE0153

identi uric acid 2X50 ML

2x50 ml

Hộp

82

JE0154

identi uric acid 2X100 ML

2x100 ml

Hộp

83

JE0137

identi uric acid STANDARD 5X5 ML

5x5 ml

Hộp

84

JE0173

identi bili tot 4X50 ML

4x50 ml

Hộp

85

JE0174

identi bili tot 2X250 ML

2x250 ml

Hộp

86

JE0175

identi bili tot 2X500 ML

2x500 ml

Hộp

87

JE0176

identi bili direct 4X50 ML

4x50 ml

Hộp

88

JE0177

identi bili direct 2X250 ML

2x250 ml

Hộp

89

JE0178

identi bili direct 2X500 ML

2x500 ml

Hộp

90

JE0179

identi bili total and direct 4x50 ML

4x50 ml

Hộp

91

JE0180

identi bili total and direct 2X250 ML

2x250 ml

Hộp

92

JE0181

identi bili total and direct 2X500 ML

2x500 ml

Hộp

93

JE0185

identi HDL PPT 1x5 ML

1x5 ml

Hộp

94

JE0161

identi DIRECT HDL 1X40 ML

1x40 ml

Hộp

95

JE0162

identi DIRECT LDL 1x40ML

1x40 ml

Hộp

96

JE0149

identi trig 2X30 ML

2x30 ml

Hộp

97

JE0150

identi trig 2X50 ML

2x50 ml

Hộp

98

JE0151

identi trig 2X100 ML

2x100 ml

Hộp

99

JE0152

identi trig 2X250 ML

2x250 ml

Hộp

100

JE0136

identi trig STANDARD 5X5 ML

5x5 ml

Hộp

101

JE0158

identi urea kinetic 1x80ml

1x80 ml

Hộp

102

JE0159

identi urea kinetic 4x50ml

4x50 ml

Hộp

103

JE0160

Identi urea kinetic 4x100ml

4x100 ml

Hộp

104

JE0168

identi ALAT/GPT 1X50 ML

1x50 ml

Hộp

105

JE0169

identi ALAT/GPT 5X50 ML

5x50 ml

Hộp

106

JE0170

identi ALAT/GPT 2X125 ML

2x125 ml

Hộp

107

JE0165

identi ASAT/GOT 1X50 ML

1x50 ml

Hộp

108

JE0166

identi ASAT/GOT 5X50 ML

5x50 ml

Hộp

109

JE0167

identi ASAT/GOT 2X125 ML

2x125 ml

Hộp

110

JE0171

identi ALK PHOS 1X30 ML

1x30 ml

Hộp

111

JE0172

identi ALK PHOS 5X30 ML

5x30 ml

Hộp

112

JE0163

identi albumin 2X125 ML

2x125 ml

Hộp

113

JE0139

identi Albumin Standard 5 x 5ML

5x5 ml

Hộp

114

JE0164

identi total prot 2X125 ML

2x125 ml

Hộp

115

JE0140

identi Protein Standard 5 x 5ML

5x5 ml

Hộp

116

JE0182

identi LDH Test Kit 4 x 10ML

4x10 ml

Hộp

117

JE0183

identi Gamma GT 4 x 10ML

4x10 ml

Hộp

118

JE0184

identi Amylase 4 x 12ML

4x12 ml

Hộp

119

JE0186

identi Direct HDL & direct LDL Chol Calibrator 1 x 3ML

1x3 ml

Hộp

II. CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN VÀ PHỤ KIỆN KÈM THEO

(Theo tiêu chuẩn nhập khẩu)

III. TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

IV. TÀI LIỆU GIAO HÀNG

Chứng chỉ: Tờ khai HQ, Giấy phép nhập khẩu, CO – CQ, Invoice

Ủy quyền từ nhà sản xuất:  Thư ủy quyền, ISO, CFS…

VAT: Hóa đơn tài chính

V. LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Trụ sở chính : Số 29 - Ngõ 35, Phố Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

VPĐD : P28.5, Tòa nhà M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : 04 2219 9990 - Fax: 04 2219 9999

Hotline: 0977 687 006

Email : thietbiytenhapkhau@gmail.com / Sales@thietbiytenhapkhau.com.vn

Website : http://thietbiytenhapkhau.com.vn/

 

Nếu quý khách cần hỗ trợ, có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Trụ sở: Số 29 Ngõ 35 Phố Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

VPGD: P28.5 / M5 – 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+824) 2219 9990  -  Fax: (+824) 2219 9999

Hotline hỗ trợ ngoài giờ 24/7: (+84) 977687006

Email tổng hợp: thietbiytenhapkhau@gmail.com

Email Phòng kinh doanh: sales@thietbiytenhapkhau.com.vn

Email Phòng chăm sóc khách hàng: cskh@thietbiytenhapkhau.com.vn

Email khối hỗ trợ kỹ thuật: service@thietbiytenhapkhau.com.vn

Website: thietbiytenhapkhau.com.vn I medicalvietnam.vn I medicalvietnam.com.vn

n=e.location.protocol=="https:"?"https:":"http:";var r=document.createElement("script");r.[0];i.parentNode.insertBefore(r,i)}(window);